Πρόταση προς τους εστιακούς και φοιτητικούς συλλόγους ύστερα από το πανεστιακό συντονιστικό

Εδώ και 3 χρόνια με πρόσχημα την κρίση του καπιταλισμού και την αποπληρωμή του χρέους, έχει εξαπολυθεί μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα εργασιακά και κοινωνικά κεκτημένα. Οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει καθώς και η τωρινή συγκυβέρνηση ΝΔΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ως άριστος εκφραστής των συμφερόντων του κεφαλαίου και με στόχο να βγει αλώβητο αυτό από την κρίση τσακίζει μισθούς, συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις, το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων. Προκειμένου το κράτος να επιτύχει αυτή την επιδίωξη του προχωρά στην αυταρχικοποίηση των θεσμών και στην ενδυνάμωση των κατασταλτικών μηχανισμών, όπως δείχνει και η εισβολή της αστυνομίας στο ΑΠΘ την ημέρα εορτασμού του Πολυτεχνείου, προβαίνοντας σε συλλήψεις φοιτητών που συμμετείχαν στην κατάληψη, που εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο τρομοκράτησης των μαχόμενων λαϊκών αγώνων που εκφράζονται με πιο διεκδικητικά χαρακτηριστικά.

Κομμάτι αυτής της πολιτικής αποτελούν και οι αλλαγές που προωθούνται στα πανεπιστήμια και στη φοιτητική μέριμνα με το νόμο Αρβανιτόπουλου και τα συμβούλια διοίκησης. Με την επιβολή των manager και την παγίωση της παρουσίας των επιχειρήσεων επιδιώκεται τα πανεπιστήμια να εξυπηρετούν πιο ολοκληρωμένα της ανάγκες της αγοράς. Ταυτόχρονα καταργείται και ό,τι είχε απομένει από το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης κόβοντας τα συγγράμματα από το επόμενο εξάμηνο και βάζοντας δίδακτρα στις σχολές.

Ως τμήμα της φοιτητικής μέριμνας, η στέγαση δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Για να είμαστε πιο ακριβείς, μεθοδικά και από τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να απεμπλακούν από την υποχρέωσή τους να παρέχουν στέγαση στα παιδιά της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αυτό εμφανιζόταν μέχρι πρότινος με την όλο και μειωμένη χρηματοδότηση των εστιών για την κάλυψη των αναγκών τους, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες με σαφή σημάδια εγκατάλειψης όπως η ΦΕΕΜΠ, καθώς και να αναδεικνύεται η αδυναμία να καλυφθούν οι όλο και 

αυξανόμενες απαιτήσεις για στέγαση λόγω της μη ανέγερσης νέων εστιών. Ο νόμος για τα πανεπιστήμια έρχεται να επιβάλλει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των εστιών, σύμφωνα με το οποίο τα ιδρύματα αναλαμβάνουν την διαχείριση των εστιών. Οι συνθήκες που δημιουργούνται στα πανεπιστήμια με την συγκρότηση των συμβουλίων διοίκησης θα φέρουν και στις εστίες ένα αντίστοιχο αντιδραστικό πλαίσιο με ενοίκια, αναλυτικές βαθμολογίες και αυταρχικούς εσωτερικούς κανονισμούς. Επιπλέον με το νέο καθεστώς φοιτητές από τις σχολές των ΤΕΙ (Αθήνας και Πειραιά), Πάντειος, Γεωπονικό, ΠΑ.ΠΕΙ. μένουν χωρίς να δικαιούνται δωμάτιο σε εστία.

Ήδη οι πρώτες συνέπειες με την εφαρμογή του νόμου άρχισαν να φαίνονται. Το καλοκαίρι η εστία της Δροσοπούλου που ανήκε στην ΑΣΟΕΕ έκλεισε καθώς το ίδρυμα ανέλαβε τη διαχείριση της  Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.). Η κοροϊδία σ’ αυτή την υπόθεση είναι ότι η εστία επαναλειτούργησε ως ιδιωτική με ενοίκιο 260 ευρώ κάτι που φανερώνει την πρόθεση του κράτους για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της φοιτητικής μέριμνας. Συνέπεια του νόμου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που περιλαμβάνει και τη συγχώνευση τμημάτων και σχολών, είναι και το επικείμενο κλείσιμο της εστίας της σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ. Η σχολή έχει ανακοινωθεί ότι θα συγχωνευτεί με το ΤΕΙ Αθήνας, ενώ τα κτήρια τόσο της σχολής όσο και της εστίας έχουν μεταβιβαστεί στο ταμείο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας με σκοπό να πουληθούν σε κάποιο ιδιώτη. Έτσι η εστία κλείνει μέχρι τον Ιανουάριο χωρίς να υπάρχει ενημέρωση για το τι θα γίνουν οι φοιτητές που στεγάζονται σ’ αυτή. Πιο πιθανά σενάρια είναι είτε να πεταχτούν οι οικότροφοι εκτός εστίας είτε να τους ζητηθεί να πληρώσουν ενοίκιο. Φυσικά η κατάσταση στις άλλες εστίες δεν βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, υπό συνεχή υποβάθμιση και με την πυξίδα να δείχνει προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης-επιβολής ενοικίων ή και κλεισίματος αυτών που έχουν σοβαρά προβλήματα υποδομών και ελλιπές προσωπικό, καθώς δεν συμφέρει τους επιχειρηματίες να τις ανακατασκευάσουν ώστε να τις εκμεταλλευτούν οικονομικά. Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και με την ανεπαρκή στελέχωση των εστιών με προσωπικό, ενώ η κάλυψη των κενών σε προσωπικό γίνεται με ανάθεση των αντίστοιχων τμημάτων (εστιατόρια, καθαριότητα, φύλαξη) σε ιδιωτικά συνεργεία, με τους εργολάβους να καρπώνονται μεγάλα κέρδη. Όσον αφορά τη σίτιση στις

εστίες η κατάσταση φαίνεται να χειροτερεύει. Έτσι, για παράδειγμα, εδώ και ένα χρόνο όσοι οικότροφοι προέρχονται από το ΤΕΙ Αθήνας δε δικαιούνται να σιτίζονται στα εστιατόρια των εστιών.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω η θέση μας είναι να μη περάσουν οι εστίες στα πανεπιστήμια επειδή αυτό αποτελεί ταφόπλακα για τη στέγαση. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει κτήμα τόσο των εστιακών συλλόγων όσο και των φοιτητικών, η απαίτηση για ένα Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης της Φοιτητικής Μέριμνας (ούτε Πανεπιστήμια ούτε ιδιώτες) ο οποίος να είναι αρμόδιος για όλες τις εστίες πανελλαδικά. Για ένα φορέα που θα χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό με ξεχωριστό κονδύλι και που θα ελέγχεται από τους εργαζόμενους και τους φοιτητές. Ένα φορέα που θα διασφαλίζει το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των εστιών, θα είναι υπεύθυνος για την ανακατασκευή των ήδη υπαρχουσών, την ανέγερση νέων και την αξιοποίηση κτηρίων του δημοσίου που μένουν ανεκμετάλλευτα ώστε να στεγαστούν φοιτητές από όλα τα ιδρύματα βάσει οικονομικών κριτηρίων, τη στελέχωσή τους με μόνιμο-δημόσιο και επαρκές προσωπικό με αξιοπρεπείς όρους δουλειάς για τους εργαζομένους και φυσικά χωρίς καμία καθόλου ενοίκια, χωρίς ανταποδοτικά κριτήρια (στη βάση αναλυτικών βαθμολογιών ή εσωτερικών κανονισμών).

Για όλα αυτά την Τετάρτη 21/11 είχαμε συγκεντρωθεί στην ΦΕΑ έχοντας κάνει κάλεσμα και στους φοιτητικούς συλλόγους για να σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση απευθύνουμε κάλεσμα σε μια κατεύθυνση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων αφενός στους εστιακούς συλλόγους ώστε να βάλουν ανάχωμα στη διάλυση της φοιτητικής μέριμνας και της στέγασης και αφετέρου στους φοιτητικούς συλλόγους των σχολών, διότι τώρα εν μέσω της μεγαλύτερης επίθεσης του κεφαλαίου στην εργατική τάξη και στα τελευταία απομεινάρια του κοινωνικού κράτους.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ:

  • Παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 28/11 στο ΤΕΙ Αθήνας ώστε να απαιτήσουμε να σιτίζονται στα εστιατόρια των εστιών οι φοιτητές από αυτή τη σχολή.
  • Παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 4/12 στο υπουργείο παιδείας για να μη κλείσει η εστία της ΑΣΠΑΙΤΕ όπως και καμία άλλη και να μη επιβληθούν ενοίκια.

Πρωτοβουλία για Συντονισμό των Εστιακών Συλλόγων Αθήνας

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s